Köpvillkor

Här hittar du information om köpvillkor, betalning, leverans och reklamationer.
 • Köpvillkor

  BEKRÄFTELSE
  När du genomfört ditt köp skickas en bekräftelse till din mejl. Får du ingen bekräftelse samma dag som du gjort din beställning ber vi er kontakta oss, då det kan betyda att du skrivit in fel e-postadress.

  PRIS- OCH PRODUKTINFO
  Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus eller pris förbehåller sig Takacat rätten att häva avtal om köp. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är Takacat inte skyldiga att tillhandahålla varan men kan föreslå en alternativ vara. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

  ÅNGERRÄTT
  Du som konsument har alltid fjorton (14) dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Vill du under denna tid returnera din vara för byte eller återköp ska du kontakta kundtjänst så skickar vi en frakthandling. Takacat har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt. Om produktens kvalitet eller emballage har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den på ett oaktsamt sätt, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande skäligt kostnad att göras.

  OUTLÖSTA PAKET
  Paket som inte har hämtats ut inom fjorton (14) dagar återsänds till Takacat. Om detta sker debiteras du en avgift på 1195 kr (SEK) för kostnader hänförliga till Takacat´s administration, frakt, returfrakt och hantering. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

  BYTEN OCH RETURER
  Du har bytes- och returrätt inom 14 dagar från att du har fått varan. Du kan välja att byta till annan vara eller få pengarna tillbaka. En vara som skickas tillbaka måste vara oanvänd och förpackad i originalförpackningen. Det är viktigt att ytteremballage används och att tejp eller annat material inte klistras på originalförpackningen. Vid retur står du för returfrakt och risken för varan, därför är det viktigt att varan inte kan komma till skada under transporten. Returer kan inte skickas mot Postförskott/Efterkrav. Efter mottagen och godkänd retur kommer återbetalning att ske inom fjorton (14) dagar från det att Takacat tog emot returen. Återbetalning sker endast genom insättning till bankkonto, ej kontant. Kostnader för tjänster kopplade till leverans såsom expressfrakt och postförskottsavgift återbetalas ej vid en retur. För att möjliggöra en eventuell retur behöver du kunna påvisa köp och Takacat rekommenderar att du sparar betalningsreferens som kvitto på ditt köp.

  TVIST/KONSUMENTSKYDD
  Som privatkund har du alltid de rättigheter som framgår av Konsumentverkets regler. Vi försöker alltid lösa ev. problem tillsammans med kunden på bästa sätt. Om du inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Vi rättar oss alltid efter ARN:s rekommendation.

  FORCE MAJEURE
  I händelse av omständigheter som står utanför Takacat´s skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Takacat´s förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl kund som Takacat rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

  ÄGANDERÄTT
  Produkterna förblir leverantörens egendom tills de till fullo betalats.

 • Betalning

  BEKRÄFTELSE
  När du genomfört ditt köp skickas en bekräftelse till din mejl. Får du ingen bekräftelse samma dag som du gjort din beställning ber vi er kontakta oss, då det kan betyda att du skrivit in fel e-postadress. Faktura skickas per mejl och ska betalas innan leverans. När betalning är gjord skickas dina varor till den angivna leveransadressen med telefonavisering.

  BETALNINGSVILLKOR
  Kredittiden för köp är 10 dagar från fakturadatum. Fakturan skickas per mejl. I enighet med avtalet med e-­-butiken debiteras en fakturaavgift om 0 kr. Om betalning uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 60,00 kr, samt en dröjsmålsränta om 25,00 % plus gällande referensränta. Sker ingen betalning därefter kan fordran därefter komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

 • Leveranser

  Leveranstiden är vanligtvis 1-3 arbetsdagar inom Sverige och 4-7 arbetsdagar i övriga Norden.

  FRAKTKOSTNAD INOM SVERIGE
  Inom Sverige är fraktkostnaden ca 625SEK.

  FRAKTKOSTNAD INOM NORDEN
  Inom Norden är fraktkostnaden ca 800SEK.

  LEVERANSSÄTT
  Vi levererar med DHL till närmaste terminal alt. till din leveransadress. Alla försändelser telefonaviseras så snart paketet finns att hämtas. Har du inte angett ett korrekt mobilnummer vid beställningen så får du en pappersavi i brevlådan någon dag senare.

  TRANSPORTSKADOR
  Takacat ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under leverans till dig. Reklamation av transportskador ska göras inom skälig tid. Vid mottagande av försändelsen är det därför viktigt att kontrollera att godset inte är transportskadat. Takacat rekommenderar att du fotograferar och anmäler en eventuell transportskada direkt på plats hos utlämningsombudet eller transportören och därefter kontaktar Takacat´s kundtjänst. Komihåg att behålla allt emballage och produktens förpackning vid en transportskada.

 • Reklamationer

  Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och Takacat eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som Takacat har givit, kan varan returneras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage, uthyrning och racing. Reklamation till Takacat ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom 3 år. Takacat förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans av varan och i sista hand återköp.

  FÖLJANDE OMFATTAS INTE AV ELLER KAN UPPHÄVA GARANTIN
  - Användning av högre effekt som överstiger max Hp på HIN platta
  - Felaktig användning, missbruk eller försummelse, såsom felaktig dockning, bogsering, körning, packning, transport eller lagring
  - Uthyrning eller handelsbruk
  - Kollision, felaktig transport, punktering, revor, nötning, stöld, brand, etc.
  - Ändringar och modifieringar av den ursprungliga produkten
  - Skador, såsom korrosion av metalldelar på grund av bristande underhåll, eller för tidig förslitning på grund av felaktig montering eller nedmontering
  - Inköp av en demo eller begagnad båt
  - Följdskador

  Vid reklamation, kontakta kundtjänst så skickar vi en frakthandling. Takacat har ingen möjlighet att i efterhand ersätta kostnaden för returfrakt. En reklamation skall alltid anmälas till Takacat och innehålla fakturanr, inköpsdatum, belopp, skrovnr, reklamationsorsak (gärna bilder) och skickas till info@takacat.se. En av våra representanter kommer att kontakta dig för att ordna så att felet / defekten orsakar så lite besvär för dig som möjligt.

 • Garanti

  TAKACAT GUMMIBÅTAR
  Vi lämnar 3 års garanti på tuberna och 2 års garanti på durk och plastdetaljer mot fabrikationsfel.

  TAKACAT SUP PADDELBRÄDOR
  Vi lämnar 1 års garanti på brädan mot fabrikationsfel.

  TILLBEHÖR
  Vi lämnar 1 års garanti på tillbehör mot fabrikationsfel.

 

Köp en alldeles egen TAKACAT!

Köp nu

Takacat.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen